1. klasik türküler bestekârı, piyano çalgıcısı, orkestra şefi ve müzik öğretmeni