1. bir sistemin durağan şekilde elemanlarının basitleştirilerek çizildiği, sistem üzerindeki kuvvet ve ivmelerin, varsa sistemin hareketini ve yönünü gösteren şema.
  2. klasik fizikle ilgili bir sistemi incelemeye başlarken çizilmesi elzem olan şema. sistemdeki kütlelerin ve kuvvetlerin çizilmesiyle oluşturulur. çok karmaşık görünen sistemleri çok basit bir şekle sokabilir.
  3. serbest cisim diyagramı yada kısaca scd

    makine mühendisliği öğrencilerin hayatının merkezi olacak kavramlardan biridir.
    birde bunun dynamic body diagram denilen şeyi de vardır.