1. bir sistemin durağan şekilde elemanlarının basitleştirilerek çizildiği, sistem üzerindeki kuvvet ve ivmelerin, varsa sistemin hareketini ve yönünü gösteren şema.
  2. serbest cisim diyagramı yada kısaca scd

    makine mühendisliği öğrencilerin hayatının merkezi olacak kavramlardan biridir.
    birde bunun dynamic body diagram denilen şeyi de vardır.