1. bu balıktan hazırlanan yemek iyi temizlenmezse siyanürden 1250 kat daha zehirlidir.