1. 19. y.y. ın sonlarında avrupada ortaya çıkmış, hristiyan inancına dair dini esaların temel alınmasını, nihai otoritenin incil kabul edilmesini savunan kavram ve dahi akım.
    fundamentalizm bu anlamıyla temellerine dönüşü, özüne dönüşü temsil etmekte ve dinde reform yapılamayacağını, kutsal kitapta ne yazıyorsa olduğu gibi ilk anlamıyla kabul edilmesi gerektiğini savunur, yenilikçi ve yorum bakımından farklılıkları reddeder niteliktedir.
    bireyler de kurumlar gibi fundamentalist bir anlayışa sahip olabilmesine rağmen fundamentalizm daha çok toplumları baz alan bir düşüncedir.
    fundamentalizm yapısı itibariyle dindarlık kavramı ile örtüşse dahi, mevzu bahis konunun inanç temeline dayalı olmasından mütevellit çok çabuk metamorfoz geçirerek kökten dincilik ve dahi yobazlık ve dogmalara dönüşmesi muhtemel bir kavramdır.
    fundamentalizm kavramı avrupada hristiyan inancına dair bir akım olsa da, kavram anlamı bakımından bu yapıya sahip, islam gibi değişik dinlerdeki tüm toplum ve ülkeler için de geçerli olabilir.
    yine ayrıca avrupa birliği fundamentalist bir oluşumdur dersek isabetsiz bir saptama yapmış olmayız.