• youreads puanı (10.00)
 1. meni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
  felekler yandı âhımdan murâdım şem'i yanmaz mı

  kamu bîmârına cânân deva-yı derd eder ihsan
  niçün kılmaz bana derman beni bîmar sanmaz mı

  gâmım pinhan tutardım ben dedîler yâre kıl rûşen
  desem ol bî-vefâ bilmen inanır mı inanmaz mı

  şeb-i hicran yanar cânım döker kan çeşm-i giryânım
  uyadır halkı efgânım gara bahtım uyanmaz mı

  gûl-i ruhsârına karşu gözümden kanlu akar su
  habîbim fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı

  değildim ben sana mâil sen ettin aklımı zâil
  mene ta'n eyleyen gâfil seni görgeç utanmaz mı

  fizûlî rind-i şeydâdır hemîşe halka rüsvâdır
  sorun kim bu ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı