1. 18. yüzyılın başında balmumundan ilk anatomi heykelini yapan sicilyalı heykeltıraş. derisi tamamen kaldırılmış yaşlı adam yüzüdür ilk heykeli. önce floransa'da ardından paris'te yaygınlaşan bu teknik tıp alanında oldukça ilgi görmüştür. hekimlikle ilgisi yoktur ama bedenleri konu alan heykelleri uzman olarak adının duyulmasını sağlamıştır. asıl niteliği istendiği zaman bulunamayan kadavra sıkıntısına çözüm olsa da bu heykeller sanatsal değer de kazanmıştır. 3. cosimo de medici tarafından antik heykellerin yanında muhafaza edilmiştir. yüksek tabaka büyük bir rağbet göstermiştir. taşıdığı bilimsel değerden farklı olarak seyircilerde tiksinti ve rahatsızlık uyandırmak için mizansenlerde kullanılmıştır.
    sezgi