1. vücut geliştirmede yapılan çalılmaların sonucunda elde edilen kazançlara verilen brocode terimi.