1. yaygın kullanılan yanlışın, hiç kullanılmayarak yok olmaya yüz tutmuş doğrudan daha makbul olduğu anlamına gelen söz. örnek vermek gerekirse doğrusu dönel kavşak fakat halk arasında kullanılanı döner kavşaktır. artık her "döner kavşak" diyeni "yanlış kullanıyorsun doğrusu dönel kavşak" diye düzeltmenin bir anlamı yok demek ister. aynı şekilde göz var nizam var --> göz var izan var, direk --> direkt gibi.

    bu sözü dilin bozulmasına tepki göstermediği için eleştirenler de vardır.