1. dünyadaki sömürge sonrası dönem araştırmacılarının en önemlilerinden biri olan hintli kuramcı ve edebiyat eleştirmeni. jacques derrida'nın postyapısalcı dil kuramı ile edward said'in oryantilizmini bütünleştirerek oluşturduğu madun konuşabilir mi? kitabı ve bizzat onun bulmuş olduğu madun* kavramı 90'lardan sonraki kültür, sosyoloji ve edebiyat çalışmalarını kökünden sarsmıştır.