1. gross domestic product,gayri safi yurtiçi hasıla, belirli bir zaman dilimi için, belirli bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerin toplam parasal değerleri karşılığıdır.
    kg
  2. ancap
  3. ekonomiyle pek içli dışlı olmayanların gsmh ile aynı şey sandığı, farkının ise gsyh'nın ülke içi üretilen mal ve hizmetler toplamıyken gsmh'nın tüm ülke vatandaşlarının ürettiği mal ve hizmetler olmasıdır. ülke dışında veya içinde olmanız gsmh için önemli değildir.
  4. hesaplanmasında tüketimin de önemli katkısı vardır. zira ilk yazıda da ifade edildiği gibi fonksiyonun temel unsurlarından bir tanesi tüketim harcamalarıdır. yatırım harcaması düşük olan devletler, büyüme oranı hedeflerini yakalayabilmek maksadıyla iç tüketimi destekleyerek gayrı safi hasılalarını yükseltmeyi tercih etmektedir.
  5. bizimkinin büyüme oranı hedefi yok sadece gayrı safi hasılasını yükseltiyo.
  6. "gsyh el değiştiren para miktarının bir göstergesidir. temiz bir nehir örneği alalım. temiz bir nehir gsyh artışına bir katkı yapmaz. buna karşılık kirlenmiş bir nehir ona üç aşamada katkı yapar: önce atıklar nehre atıldığında, para el değiştirmiştir. ikinci olarak insanlar nehrin kirlenmiş suyunu içip hastalanıp, tedavileri yapıldığında para el değiştirir. ve nihayet eğer herhangi bir teknoloji nehrin suyunu temirlerse yine gsyh'de bir artış ortaya çıkar."*

    kısaca, büyüme oranı gibi nicel fetişizme sırtını dayamış anaakım iktisatçılar ile kapitalizmin, pusuladaki kuzey yönüdür. her şeyi buna göre açıklarlar.