1. cehennemin dibidir.
  2. derinlere kök salmış, içinden çıkılamayacak denli karışık, umutsuz, durum ya da karmakarışık işlerin döndüğü yer.

    (bkz: ekşi sözlük)