1. tüfenin dışında, belirli zaman aralığında oluşan fiyat seviyesi değişimini bulmak için kullanılan terimdir.

    örnek verecek olursak; 2009 ile 2016 yılları arasındaki fiyat değişimini yani enflasyonu veya deflasyonu bulmak için:

    enflasyon veya deflasyon (2016 - 2009) = 100 * (gdp deflator '2016' - gdp deflator '2009') / gdp deflator '2009'