1. diğer adı muvakkat işgal olan bu usulde idare bayındırlık faaliyetleri için gerekli olan kum, taş, çakıl gibi maddelerin bulunduğu özel mülkiyetteki taşınmazlara geçici olarak el atar. sadece bu maddelerin bulunması gerekli değildir. bu maddelerin hazırlanması, bazı eşyaların bekletilmesi, depo edilmesi için de bu usulü kullanabilir idare.

    diğer mal edinme usulleri gibi bu da kanuni dayanağa ihtiyaç duyar. işgal geçici olmalıdır ve bayındırlık faaliyetine dayanmalıdır. muvakkat işgalin konusu boş arsa ve arazilerdir. idare gelip konutuma, konutumun eklentilerine, bağıma, bahçeme geçici olarak el atamaz. yine idare geçici olarak işgal ettiği arsa veya arazilerin sahiplerine belirli bir bedel öder. bedelsiz olarak yapılması mümkün değildir.

    muvakkat işgalin dayandığı kanun ise "menafii umumiyeye müteallik hususat için efrada ait arazi ile taş ocaklarının muvakkaten işgali hakkında kanun"dur. 1915 yılında çıkarılmış, epeyce uzun ve ilgi çekici bir isme sahip bir kanundur.
    ae