• youreads puanı (10.00)
 1. koyun gelir yata yata
  çamurlara bata bata
  gelin ayşe'm suya gitmiş
  kollarını ata ata

  aman ayşe'm yaman ayşe'm
  dağlar başı duman ayşe'm

  üç atım var biri binek
  binin arkadaşlar gidek
  gelin ayşe'm suya düşmüş
  yasını tutmaya gidek

  aman ayşe'm yaman ayşe'm
  dağlar başı duman ayşe'm

  koyun gelir yozuyunan
  ayağının tozuyunan
  gelin ayşe'm sele gitmiş
  yanı çifte kuzuyunan

  aman ayşe'm yaman ayşe'm
  dağlar başı duman ayşe'm