• youreads puanı (10.00)
 1. koyun gelir yata yata
  çamurlara bata bata
  gelin ayşem sele gitmiş
  yosunları tuta tuta

  aman ayşem yaman ayşem dağlar başı duman ayşem

  koyun gelir yozuyunan
  ayağının tozuyunan
  gelin ayşem sele gitmiş
  yanı çifte kuzuyunan

  aman ayşem yaman ayşem dağlar başı duman ayşem