1. âşık

  "suret-i ademden göründüm amma
  ne ademim ben bu demden içeri
  benim esrarımdan her nutk-u illa
  tercümanım tercümandan içeri

  gerçi suret ismim beni ademdir
  mana-i sirette bahr-i azamdır
  hükmü kaf'dan kaf'a ta ki hatemdir
  süleymanım süleyman'dan içeri

  bülbülün goncası gülşeniyim ben
  sadıkların aşkı fermanıyım ben
  ehli diller sırrı, sultanıyım ben
  ne sırdayım ben bu sırdan içeri

  çar anasır babından nikab büründüm
  bir noktadan hasıl oldum arındım
  can gözüyle görenlere göründüm
  ne seyranım ben seyrandan içeri

  gencî hakikatım şah-ı nurdayım
  ne yerdeyim ne gökteyim nerdeyim
  mekan tutmaz ispat olmaz sırdayım
  lâmekânım lâmekândan içeri

  ne dervişem, ne sofuyam ne canan
  ne kafirem, ne müminem ne iman
  ne zahidem, ne münkirem ne de nadan
  geçmişem küfr-ü imandan içeri"