1. mustafa kemal atatürk tarafından 20 ekim 1927 yılında yazılmış (daha doğrusu okunmuş) hitabedir. her geçen gün içeriğinde bahsedilen ülke adına olumsuz şeylerin daha da bir gözümüze sokula sokula gerçekleştirildiği bu zamanlarda 89 yıl öncesinin öngörülerinin bu kadar doğru çıkmasına sevinsek mi üzülsek mi bilemedim. ilkokulda ezbere bilirdim ama şimdi ilkokul müfredatında adı bile geçmiyordur diye tahmin ediyorum.

  ey türk gençliği!

  birinci vazifen, türk istiklalini, türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

  mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. istikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır. bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin! bu imkan ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. istiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

  ey türk istikbalinin evladı! işte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır!

  muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur !
 2. 1927 de günümüz türkiyesini öngörmüş bir lider tarafından kaleme alınmıştır.
 3. küçükken ezberlediğim, yarışmalarına istiklâl marşıyla birlikte katıldığım zamanına fazla gelen gününüzde de hükmü olan hitabedir. asla ölmeyeceğini, zaman geçse de bize hala günümüzle bağdaştırmamızı sağlayacak cümleleri içinde barındıran atamızın eseridir. ezberleyin her bir cümlenin hitabe uzunluğunda açıklaması vardır, okuduğunuzda okumaktan fazlasını yaptıracaktır size.
 4. bugün, 10 kasım'da tekrar tekrar okunması üzerinde düşünülmesi gereken türk gençliğinin yol göstericisi metin, manifesto.
  bundan bir kaç ay önce kardeşimle yolculuk ederken internetten açtım ve okudum. sanki her şeyi ta o zamandan görüp bugün için söylemişti.
  duygulandık ve gurur duyduk.
  şimdi hem çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum böyle bir lidere sahip olduğumuz için hem de biraz buruk bir duyguyu yaşıyorum mirasına yeterince sahip çıkamadığımız için.
 5. ezbere bilinir.

  ezbelerme sebebim içeriğinden ziyade üslubuydu. kelimeler adeta bir şelale gibi akıyor. o yüzden ezberlemiştim.