1. organik kimyada çift ve üçlü bağ içeren karbonlu bileşiklerde gözlenen bir durum. molekül yapısının aynı olduğu, ancak atomların dizilisinin farklı olduğu durumlarda incelenir. bu moleküller arasındaki ayrım cis ve trans sözcüklerini kullanarak giderilir. molekülün şekline yapılan değişiklik kimyasal yapısını tamamen değiştirmese dahi, canlı vücudunda bazı garipliklere neden olabildiği için önemlidir. (bkz: trans yağ) (bkz: cis yağ)

    cis, Latince "aynı tarafta olan".
    trans, yine Latince "karşıt tarafta olan" manasına gelir.

    görsel