1. küçük çiftçiler anlamına gelen, antik yunan atina'sında bir sınıf. toprakları çok küçüktü, her an mülksüz kalmaya müsaittiler.