1. dostoyevski gerçek her şeyin anasıdır ve üstündedir der. zavallı egolarımızın bile…

    peki gerçek nedir?
  2. Etimolojik olarak incelersek; kirtücek "doğru,inanılır,güvenilir" sözcüğünden evrilmiştir kirtü:1-gerçeklik,doğruluk,sıdk 2-yemin, ant nişanyan kértü:doğru, doğruluk ● Uy, Kaş gérçek gérçek "[< kértüçek] doğru, inanılır, güvenilir" [ TDK, Tarama Sözlüğü (1300 yılından önce)
    kérşek/kérçek [ Kıpçak Türkçesi Sözlüğü 1500 yıl önce] Eski Türkçe kértü "doğru, doğruluk" sözcüğünden +çAk sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe gérçek sözcüğünden evrilmiştir. Türkiye Türkçesinde geŋ biçimi 19. yy'a dek yaygın olarak kullanılmıştır. İkinci hecedeki ses değişimi ilk hecedeki kapalı é'ye asimilasyonla açıklanabilir EtimolojikTürkçe