1. (bkz: hidden node problem) gizli düğüm problemi, kablosuz ortamda kapsama alanından kaynaklanan bir problemdir. iletim ortamında 3 düğüm olduğu varsayılırsa; a düğümü, b düğümü ile iletimde bulunmak isterken aynı anda a düğümünün kapsama alanı dışında olan c düğümü de b düğümü ile iletimde bulunmak isteyebilir. (b düğümü a ve c düğümlerinin kapsama alanındadır.) bu durumda çarpışma olacaktır.
    akif