1. böbreklerde bulunan bir kılcal damar yumağı olup kanı süzerek süzüntünün bowman kapsülüne geçişini sağlar

    ayrıca vücütta iki atardamar arasında bulunan tek kılcal damardır bu nedenle burada kan basıncı diğer kılcallara göre yüksektir yine diğer kılcallardan farklı olarak yüksek basınçtan dolayı damar çatlamasını engellemek için üç katlı dokudan oluşmaktadır...