1. Bir gökadanın kendisinden daha küçük bir başka gökadasını kolonize ederek tüketmesini ifade eden durum, ki "gökada" gibi düşünmesi ve söylemesi ferahlık veren bir kavramı, kendi türleri içerisindeki bir etkileşim olayını "yamyamlık" gibi vahşeti çağrıştıran bir başka kavramla kombine etmek, tezatlıkla gelen bir dahiyanelik sunuyor. gökadasal yamyamlık gerçekleştiğinde, tüketilen küçük gökadasından genellikle iz kalmadığı tespit edilmiş, fakat istisnalar var. en tipik örneği ise ocak gökada kümesi'nde ve bizden neredeyse 53 milyon ışık yılı uzaktaki NGC 1316 . Zamanın bir noktasında, en az bir kere etrafında bulunmuş ve kapsam alanına girmiş tüm gökadaları tüketerek büyümüş bir gökada. dev eliptikler genelde yıldızlar arası gaz bulutuna sahip olmuyor; fakat NGC 1316'da işler böyle yürümüyor; sağ tarafında gözüken karanlık iplikçik ve halkalı yapılardan oluşan maddenin, geçmiş 100 milyon yılda NGC 1316'nın kendi bünyesine katmak üzere yuttuğu bir ya da daha fazla sarmal gökadanın muhteşem enkazı olduğu düşünülüyor. Ayrıca kendisi, 1400 Mhz seviyesinde bir radyo gökada oluşunu da bu "gökadasal yamyamlık" olayına borçlu. François Schweizer’ ın 1970’lerin sonunda yaptığı araştırmayla şu sonuçlar elde edilmiş; NGC 1316, dış zarfında halkalı yapılar bulunduran eliptik bir galaksi. Ve merkezinin yakınında kompakt bir gaz diski var; bu disk yıldızlardan daha hızlı dönüyor. Çevre yıldızların eğimleri ve hızlarıyla kıyaslandığında NGC 1316, diğerlerinden farklı olduğunu kanıtlıyor, ve Schweizer’ a göre bu farklılığın kaynağı; eğim açısını ve hızını artıran etken, NGC 1316’ nın gerçekleştirdiği bir dizi gökadası yamyamlığı sonucunda, birkaç küçük galaksinin birleşmesiyle oluşması. Ve bu birleşimin, kendisini bir radyo galaksisi haline getiren kara deliğe yakıt vermiş olabileceği ihtimali. NGC 1316’ nın gökadası yamyamlığını yaklaşık 3 milyar yıl evvel gerçekleştirdiği de tahmin ediliyor.


    NGC 1316' nın yanında, bir gökadası yamyamı daha var, samanyolu. ve de bilinenin aksine güneş' in, samanyolu' nun özünde olmadığı; bir başka yamyamlık kurbanı cüce galaksiden samanyolu' na transfer edildiği de düşünülüyormuş.

    her şey bir yana, bu , bir insanın hayatında görüp görebileceği en görkemli olaylardan biri olabilir, aslında uzayda olup biten her şey öyle. bizden milyarlarca yıl evvel şimdi bilinenden çok farklı bir konum ve formda olan parçacıklar gibi, şimdi bildiklerimiz de milyarlarca yıl sonra sayısız dönüşüm ve değişim geçirerek farklı bir bütünün parçası olacaklar. galaksilerin yamyamlığıyla olsa bile.