1. yasama, yürütme ve yargı erklerinden birinin, diğerinin yetkisini, hakkı olmadığı halde, kullanmasıdır.
  2. anayasa mahkemesine görev gaspı yapmak için yanıp tutuşan zat-ı muhteremler örnektir.
  3. fonksiyon gasbı yada işlev gasbı da denilen idarenin, idari olmayan ( yasama yada yargı ) alanına girerek işlem yapmasıdır.
    valinin danıştay yerine geçerek belediye başkanını görevden alması durumunda idari merci olarak vali kendisini yargı yerine koymaktadır.
    bu durumda yani görev gasbında idari işlem yok hükmündedir.