1. yasama, yürütme ve yargı erklerinden birinin, diğerinin yetkisini, hakkı olmadığı halde, kullanmasıdır.
  2. anayasa mahkemesine görev gaspı yapmak için yanıp tutuşan zat-ı muhteremler örnektir.