1. samuel beckett'in kahraman haline getirdiği anti-karakterleri bu kavrama verilebilecek uygun bir örnektir.
  2. tanım eksikliğinden muzdarip olduğum sıfat. mesela mary and max ya da beetlejuice grotesk olarak tanımlanabilir mi?