1. kapsadığı dönem hakkında tarihçiler farklı görüşlerde olsa da esas itibarıyla 1871’de alman imparatorluğu’nun kurulmasıyla başlayıp 1873 ekonomik krizine kadar devam eden yüksek sanayileşme dönemine verilen addır.

    1870/71 yıllarında yapılan fransa-prusya savaşı’ndan galip ayrılan alman imparatorluğu*, fransa’dan aldığı savaş tazminatının etkisiyle daha önce görülmemiş bir ekonomik patlama yaşadı. bu kısa dönemde okullar, hastaneler, sosyal kurumlar ve birçok yeni şirket kuruldu. burjuvazi önem kazandı ve özellikle kültürel hayatı yeniden biçimlendirdi. sanata ve mimariye gründerzeit tarzı damgasını vurdu. özellikle zengin süslemeli evler şehirlerin çehresini değiştirdi.

    bu hızlı ve sürekli büyüme, 1873’te finans piyasalarının çökmesiyle sona erdi.