1. halbuki ne şeytanı azizim , ne şeytanı ? bu bizim gururumuzun , salaklığımızın uydurması
  2. !---- alıntı ----!

    keçi birçok kültürde iblisle ilişkilendirilmiştir. bunun sebebi keçinin başına buyruk, piç, fırlama bir hayvan oluşudur. insanoğlu olarak itaatsizliğe tahammülümüz yok. kendimizi tanrı sandığımız için tanrı'ya kafa tutan şeytan gibi biz de keçiyi kendi şeytanımız saydık. bu nedenle insanlık tarihi boyunca şeytan tasvirlerinde keçinin toynağı, sakalı, boynuzları sık kullanılmıştır. keçi koyun gibi otlamaz ağaç dallarına dadanır, dağa bayıra tırmanır.

    ibrani geleneğinde genel kuraklık ve hastalık durumlarında tanrı'nın kızdırıldığı düşünülür ve tanrıyı hoşnut etmek amacıyla keçi kurban edilirdi. toplumun günahları bir keçiye yüklenir ve o keçi kurban edilirdi. pagan inanışında bu ritüel insan kurban edilerek yapılırdı. "günah keçisi" kavramı bu ibrani inanışından gelir.

    !---- alıntı ----!