1. orkestra şefi, bruckner i güzel icra etmiş ve ettirmiştir saz arkadaşlarına