1. klasik türküler bestekârı harika insan
    gezegenler süiti ile uzayda yolculuğa çıkarır