1. son zamanlarda güvenli gıda tüketimi ve e-sağlık üzerine birçok mobil uygulama geliştirilmiştir. sağlık bilinciyle hareket eden kullanıcılar, özellikle zararlı gıda ve katkı maddelerinden kaçınarak, güvenli gıda tüketimi için bu alana yönelik uygulamaları son derece önemsemektedir. günümüzde bu tür uygulamaları destekleyen yapılandırılmış veya yapılandırılmamış verileri içeren kapsamlı bir veritabanı eksikliği bulunmaktadır. bu makalede mobil uygulamalar için sağlıklı bir gıda tüketimi arama hizmeti sunan hadoop ve mapreduce (mr) yaklaşımından yararlanan mobile apps search sevice (mss) önerilmektedir. mss, gıda ve gıda katkı maddeleri alanına yönelik hizmet vermekte ve mobil kullanıcıların sorgularını ele alarak bilgi sunma hizmetini kapsamaktadır. mss herhangi bir mobil uygulamanın arkasındaki işlem olarak çalışabilir. çünkü mss, bir arama motoru ile aynı mantıkla çalışır; mobil uygulamalarda tıklamalarla oluşan kullanıcı sorgularına yanıt aramak ve kullanıcıya bilgi sunmak için bağlantılı bilgileri kataloglar ve web kaynakları üzerinde tarama yapar. mss’in tasarımı ve geliştirilmesi, sistem mimarisi, sorgu anlayışı, hadoop-mr ortamında ve action script kullanımı ile vurgulanmaktadır. makalenin içinde, bir örnek olay incelemesi ile mss'in genel özellikleri, işleyişi ve mevcut faydaları ortaya konulmuştur.
    !---- spoiler ----!

    mss, güvenli gıda arama servisi

    !---- spoiler ----!
    http://dergi.cumhuriyet.edu.tr/cumuscij/article/view/5000185309
    akif