1. tanımı çok basit, anlaşılması oldukça kolay fakat uygulamada çok derin bir prensip.

    k ve l pozitif tam sayılar ve k > l olsun. k kadar nesne l kadar yere yerleştirildiğinde öyle bir l alanı vardır ki birden çok nesne içerir.

    yani, bir ormanda en az iki ağacın yaprak sayılarının eşit olduğunu söylemek için orman içinde en fazla yaprağı olan ağacın sayısından çok yaprağı olan ağaç olması gerekmektedir. *

    güvercin sayısı delik sayısını aşarken sorun yok fakat, delik sayısı güvercin sayısından fazla olursa * güvercinleri yine rastgele deliklere yerleştirdiğimizde 2 güvercin için 4 delik olsun, %25 ihtimalle bir güvercin deliği birden fazla güvercin içerir. 5 güvercine 10 delik'te oran %69 olur. 10 güvercine 20 delikte oran %93. kaynak