1. hadoop sıradan sunuculardan oluşturulan kümeler üzerinde büyük hacimli verilerin dağıtık dosya sistemi ile incelenmesine olanak sağlayan açık kaynaklı bir yapıdır. hadoop ve mr çok büyük miktardaki verileri işlemek için tasarlanmıştır. hawking (2011)’in bulguları da bu çalışmayı desteklemektedir. “hadoop, çok büyük verileri işlemek için tasarlanmış bir platformdur. hadoop, sıradan sunucuların bir araya gelerek oluşturdukları küme yapısıyla çalışmaktadır. sunucular, küme yapısına dinamik olarak eklenip çıkarılabilmektedir. hadoop kendi kendini tedavi edebilen bir mimari yapıya sahiptir [3].” hadoop oluşumları dört tür işlem içerir: hadoop üzerindeki tüm dosyalar hakkındaki bilgileri saklayan namenode (master), dağıtılan iş parçacıklarının çalışmasından sorumlu olan jobtracker, göreviblokları saklamak olan datanode (slave) ve tamamlamak üzere iş parçacığı talep eden tasktracker’dır. hadoop, büyük miktarda veri içeren binlerce düğümle, sistemlerdeki uygulamaların çalıştırılmasını sağlar. hadoop işlemi, her türlü veri için büyük çapta depolama sağlayarak kesintisiz ve limitsiz bir şekilde devam etmektedir. hadoop internetin hemen hemen her alanında yer aldığı gibi normal ve dikey arama motorlarında sıklıkla kullanılmaktadır.
    akif