hak


  1. bulunulan ortamda hukuku belirleyenler tarafından kişiye verilen bir şeyi yapabilme yetkisi.