1. öldü demek yerine kullanilan ifade..
    ancak huzur veren bir yani var garip bir sekilde.
    şu fani ve kısa ömürde her yere koşarken; yürüyerek gidilen, sakince kabul gördüğümüz tek makama gidiş için kullanılan cümle. ama bana ölümü değil de başka bir şeyleri çağrıştırdı hep de bulamadım bir türlü.
  2. "dâr-ül bekâya avdet eyledi" diye de ifade edilir.