1. kitapta yeri var mı gerçekten bilmiyorum hiçbir fikrim yok.

    ancak bana bu biraz züğürt tesellisi kavramına yakın geliyor. bir kişinin yaptığı eyleme karşılık verecek hiçbir şey kalmayınca veya karşı çıkacak tepki verecek güç bulamayınca hakkımızı helal etmiyoruz.

    bir rahatlama yöntemi aslında "o ne yaparsa yapsın ben ona hakkımı helal etmedim ahirette iki elim yakasında" demek..