1. 2005 yılında, devrimci mücadele adlı dergisi kanalı ile siyaset yürüten grubun kurmuş olduğu marksist-leninist parti. türkiye devrimci mücadele tarihine önderlik eden hikmet kıvılcımlı'nın fikirleri ışığında hareket eden parti, bu sene 85 seçim çevresinde 550 milletvekili adayı ile seçimlere katılacak. adayların 319'u işçi, 200'ü kadın ve 80 kadın aday birinci sırada aday gösterilmiş durumda.

  internet sitesi: www.kurtuluspartisi.org
  facebook: www.facebook.com/hkurtuluspartisi
  twitter: www.twitter.com/kurtuluspartisi
 2. partinin görüşleri, hkp genel başkanı nurullah ankut tarafından öz olarak, son derece sade bir biçimde şurada aktarılmış. görüntüler, partinin 3. olağan kongresinden.
 3. ulusal komünizm geleneğini taşımaya çalışan atatürkçü-komünist gibi boşluk görüşlerine sahip olan üniversite güzel sanatlar fakültesi partisidir.
  diğer her komünist parti gibi uzak durulması gerekir.
 4. ulusal komünizm diye bir görüşün olmadığını bilen, anti-şovenizmi benimseyen ve enternasyonalizme, yani dünyanın tek bir sosyalist aile olacağı tahayyülüne sahip bilimsel sosyalist parti. uzak duranların sonu her türden burjuva siyasetinde çürümektir.

  marks'ın dediği gibi: "hayvan olmak istiyorsan olabilirsin elbette. bunun için insanlığın acılarına sırt çevirmen ve yalnız kendi postuna özen göstermen yeterli."