1. bir kudret-i külliyye var ulvî ve münezzeh,
  kudsî ve muallâ, ona vicdanla inandım.

  toprak vatanım, nev'-i beşer milletim... insan
  insan olur ancak bunu iz’anla, inandım.

  şeytan da biziz, cin de, ne şeytan ne melek var;
  dünyâ dönecek cennete insanla, inandım.

  fıtratta tekâmül ezelîdir; bu kemâle
  tevrat ile, incil ile, kur'an'la inandım.

  ebnâ-yi beşer birbirinin kardeşi... hülya!
  olsun, ben o hülyaya da bin canla inandım.

  insan eti yenmez; bu tesellîye içimden
  -bir ân için ecdâdırru nisyanla — inandım.

  kan şiddeti, şiddet kanı besler; bu muâdât
  kan âteşidir, sönmeyecek kanla, inandım.

  elbet şu mezar ömrünü bir haşr-ı ziyâ-hiz
  tâkîb edecektir, buna îmanla, inandım.

  aklın, o büyük sâhirin i'câzı önünde
  bâtıl geçecek yerlere hüsranla, inandım.

  zulmet sönecek, parlayacak hakk-ı dırahşan
  birdenbire bir tâbiş-i burkanla, inandım.

  kollar ve boyunlar çözülüp bağlanacak hep
  yumruldar o zencîr-i hurûşanla, inandım.

  birgün yapacak fen şu siyah toprağı altın,
  herşey olacak kudret-i irfanla... inandım.

  2. abdülhamit dönemindeki yoğun baskıyı eleştirir. tevfik fikret oğlu haluk'a yazmıştır. haluk üzerinden ülkenin geleceği olan nesile anlatmak istediklerini aktarır.