1. tenhada baş başa kalmak anlamı olması hasebiyle dilimizde cinsel içerikli kullanılmaktadır. cinsel manada beraber olmak = halvet olmak .