1. arapça da kutsal alan anlamına gelen kelimedir. ibranice de ise balık ağı anlamına gelmektedir.

  arapçadaki harem sözcüğü hrm kökünden gelmektedir ve bu kökten onlarca sözcük türemiştir. en çok bilinen birkaç sözcüğe bakalım.

  ilk aklımıza gelen sözcük muhtemelen haram olacaktır. haram, harem ile aynı kökte olup yasak anlamına gelmektedir. aklıma gelmişken yazayım harami de haram sözcüğünden türemiştir ve yasak olanı yapan kişi anlamına gelmektedir.

  aklınıza gelmesi muhtemel bir diğer sözcük ise mahremdir. yeşilçam da sıksık dile getirilen namahrem kelimesini duymuşsunuzdur. öncelikle mahrem yasak, tabu anlamlarına gelir. bir diğer anlamı ise nikah düşmeyen kişi demektir. na ise değil anlamına gelen olumsuzluk ekidir. namahrem nikah düşen kişi anlamında kullanılır.

  hürmet kelimesi vardır birde hrm kökünden türeyen. yasağa uyma, saygı gösterme anlamlarına gelir.

  bazılarınızın duyduğu bir kelime olan muhterem kelimeside bu kökten türemiş olup hürmet gösterilen kişi anlamına gelmektedir.

  (#184904)