• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (0.00)
haşhaşiler islam'da radikal bir tarikat - bernard lewis
suikast, ismailî haşhaşîlerin keşfi değildi; onların yaptığı, işin adını koymaktan ibaretti. burası kesin olarak bilinmelidir ki, dinî bir davanın adanmış hizmetlileri olan haşhaşîler, ellerinde hançerleriyle, parayı bastıran için adam kesen bir katil güruhundan ibaret sayılamazlar. önlerine gerçek imamlığın tesisi gibi siyasî bir hedef koymuşlar ve ne müritleri ne de liderleri, başkalarının şahsî ihtiraslarına alet olmuşlardır. nihaî hedefleri, sünnî nizamın önünü kesip yok etmekti. hasan sabbah ve müritleri, hoşnutsuz yığınların içindeki belli belirsiz arzuları, başıbozuk inanışları ve dizginsiz öfkeyi yeniden şekillendirip yeni bir mecraya sokarak, bu hengâmeden bir ideoloji, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir uyum, disiplin ve maksatlı bir şiddet içeren bir örgütlenme çıkarmakta muvaffak olmuşlardır.

bernard lewis, bu kitabında, şia mezhebi içerisinde yer alan haşhaşîler tarikatının köklerinin izini sürmekle kalmayıp, hem tarikatın öğretilerinin hem de gizemli önderi dağın şeyhi (şeyhü'l-cebel) hasan sabbah'ın efsanevî yaşamının güncesini tutuyor. haşhaşîler: islâm'da radikal bir tarikat, tarihin bu ilk teröristlerine dair en kapsamlı, en anlaşılır ve en yetkin çalışmadır.
  1. masa başı sohbetlerimizde, derslerimizde mutlaka geçmiştir hasan sabbah ve onun fedaileri. altın hançerleri, afyonla gösterdiği cenneti hepimizin kulağına az çok çalınmıştır. vezir nizamülmülk'ü fedailerine öldürten hasan sabbah'ın selçuklu veziri ve ömer hayyam'la birlikte birlikte okumuş oldukları rivayetleri vardır. bu konularla birlikte hasan sabbah'ın gücü, hayatı, alamut'un tarihini anlatan bu eserin hasan sabbah ve alamut'la ilgili yazılmış kitaplar arasında zirvede yer aldığını düşünüyorum.