• youreads puanı (9.50)
  1. hasretle bu şeb gâh uyudum gâhi uyandım hep ol meh'i andım
    eğlence edip hâb-ı hayâli oyalandım tâ subh'a dayandım
    kan ağladım içtikçe mey'i bezm-i firâkı bî minnet-i sâkî
    peymâne gibi gâhi dolup gâhi boşandım her renge boyandım