1. elton mayo, fritz j. roethlisberger ve william j. dickson adlı endüstri psikologları tarafından 1927 ile 1932 yılları arasında, hawthorne'da (abd) bulunan western electric şirketi'nde yapılan ve grup dinamiklerinde "gözlenmenin" ve "birey olarak algılanıp, sayılmanın" önemine dikkati çeken ünlü bir çalışma ile keşfedilen grup psikolojisi kavramıdır. (bu kısım kaynak vikipedia)

    söz konusu çalışma, bilimsel yönetim ilkeleri doğrultusunda taylorist tarzda işin her sürecinin zaman ve hareket etütleri ile planlandığı, en uygun fiziksel koşulların oluşturulduğu ve işi yapabilecek fiziki açıdan en uygun işçilerin seçildiği bir ortamda yapılmıştır.

    amaç bahse konu fiziki kriterlerin verimlilik artışı ile doğrudan ilişkisi olduğunu ispatlamaktır.

    ancak amacını bilmeden deneyin yapıldığını bilen denek işçiler, fiziksel ortam şartlarının kötüleştirilmesine rağmen grup içi motivasyon yaratarak daha fazla verimlilik sağlamıştır.

    yapılan bu tespit, yönetim ve örgüt kuramlarını motivasyon, örgüt psikolojisi, insan davranışları ve insani gereksinimler gibi manevi olanı da göz önüne almaya yönlendirmiş, davranışçılık ekolünün doğmasına sebep olmuştur.
    ozee