1. bir bireyin kesilmiş bacağı, kolu ya da herhangi bir organı yerindeymiş gibi duyumsama durumu. esasında bu yanılsama, vücut imgesinin zedelenmeden sürmesine bağlanıyor; çünkü tek bacak ile doğan kişilerde olmayan o bacak hiçbir şekilde duyumsanmıyor. aradaki fark ise şudur ki, hayalet bacak duyumsamasında genellikle olmayan bacağın karıncalanması, kaşınması ve yanması durumunun var olması. bu yanılsama ise bir ölçüde de ruhsal ve sinir uçlarının uyarımı sayesinde olmakta.