1. başarılı olma korkusu.

  şöyle ki, bir işte başarılı olduktan sonra gelecek olan sorumluluklardan kaçmak için kişin o işte başarılı olmayı istememesi hatta bundan kaçınmasını anlatan başarılı olma korkusu.

  abraham maslow tarafından bulunmuş, arkadaşı frank manuel tarafından isimlendirilmiştir.

  tanrı yunus peygamber'in ninova'ya gidip halkı uyarmasını ister, yani kehanette bulunmasını. yunus peygamber bu görevden kaçar, gemiye biner, yolda fırtına olur ve yunus denize atarlar. yunus üç gün üç gece balığın karnında kalır sonra ninova'ya gidip kehanette bulunur.
 2. yunus peygamber tam 33 yıl boyunca insanlara tebliğ yapar. kendisinin peygamber olduğunu ilahi bir yaratıcı'nın olduğunu ve ilahi emirler ne idiyse onu tebliğ eder. tam 33 yıl boyunca anlatır ama kimse inanmaz dediklerine. bir gün şehrin üstünde kara bulutlar dolaşır. kavminin helak olacağını düşünen yunus rabbinden izin almadan bir gemiye binip görev yeri olan beldeyi terkeder. denizin dehşet dalgalı olması geminin batma ihtimalinin olması hasebiyle bir kişiyi gemiden atmak isterler ve kura çekilir. piyango yunusa çıkar ve onu atarlar. bir balık "yunus balığı" tarafından yutulur. yunus peygamber bir anda büyük bir balığın karnında korkunç bir denizin içinde gecenin en karanlık noktasında bulur kendisini. başına gelenlerden ibret alan yunus nebi rabbine dua eder affedilmeyi ister. hükmü hem balığa hem denize hem geceye geçen tek zat olan allah kendisini samimiyetine binaen affeder. sahili selamete ulaştırır. başlarına yunusun anlattığı felaketin geleceğini anlayan halkı da yunusu aramaktadır. öyle ya hep zor zamanda aklımıza gelir her şeye gücü yeten ilah. yunus'u bulurlar ve anlattıklarına tabi olurlar.

  nefs balığı tarafından yutulmuş, vahşetin günden güne arttığı dünyamızda, karanlık bir geleceğe doğru yol alan yunuslariz biz ve sahil-i selamete çıkmak için hepimiz yunusvari
  !---- spoiler ----!

  la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin

  !---- spoiler ----!
  senin ilahi emirlerini dinlemeyerek yapmamız gerekenleri yapmayarak kendimize zulmediyoruz. her şeye gücü yeten her türlü acizlikten muaf olan rabbimiz sensin demeye muhtaciz. manası daha derin ama mealimsi bir açıklama olarak bunu yazdım. kaynak guncellenecektir.

  33 yıl boyunca gece gündüz bıkmadan, usanmadan, yılmadan, baskilara boyun egmeden, alay edilmeye aldırış etmeden, tek kişinin bile itimat etmediği bir davayı anlatmak kompleksin çok ötesinde sabırlı bir çalışmadır.(bkz: peygamber sabrı) bu yüzden mesele
  (bkz: hazreti yunus kıssa'sı) dır aslında.