1. adı bazı çöp konteynırlarının üzerinde yazan şirket.