1. iki türlüsü vardır. bedensel hazcılık bir de tinsel hazcılık. tinsel hazcılık konusunu epiküros ihtiyaçları üçe bölerek açıklıyor. doğal ve zorunlu ihtiyaçlar(ör. beslenme), doğal ve zorunlu olmayan ihtiyaçlar (ör.seks)
  bir de hem doğal olmayan hem de zorunlu olmayanlar ihtiyaçlar(ör.zenginlik)

  epüküros burada doğal ve zorunlu ihtiyaçlarda doyum noktasının olmayacağını dolayısıyla bu tarz arzulara kendini kaptıranların acı içinde yaşayacağını, bir an önce tinsel hazları yaşamaya çalışması gerektiğini söylüyor. yani az ye az iç az uyu, sonra da felsefe yap ruhsal bir dinginlik ve bilgelik peşinde koş diyor.

  tabi insanları diğer acılardan kurtarmak için de "1-tanrı vardır ama dünya işlerine karışmaz, 2-atomların çarpışmasında rastgelelik vardır dolayısıyla kader yoktur, 3-ölüm size geldiği anda ölüm diye bir şey yoktur" diyor.

  kinetik hazlar yerine statik hazları öneriyor, diyebiliriz. tüm bunları insanın nihai amacının mutlu olmak olduğu varsayımı ile ortaya koyuyor.
  abi
 2. adam fawer, olasılıksız adlı kitabında hayatı boyunca hedonist yaşamış* pascal'ın kendini şu formül sonucunda dine adadığından bahseder:

  (bkz: pascal'ın kumarı)

  !---- alıntı ----!

  “pascal beklenen değer teorisini kullanarak hayatını dine adaması gerektiğini kanıtladı. her matematikçi gibi o da, bu soruyu bir formüle indirgedi.”

  hangisi daha büyüktür?
  a) beklenen değer (hedonizm yani fiziksel yaşamdan zevk alma)
  ya da
  b) beklenen değer (dini hayat)
  varsayım…
  a) olasılık (ölümden sonra hayat yok) * (hedonizmden alınacak zevk) +
  olasılık (ölümden sonra hayat var) * (sonsuza dek lanetlenmek) ve
  b) olasılık (ölümden sonra hayat yok) * (dinden alınacak zevk)+
  olasılık (ölümden sonra hayat var)* (sonsuz mutluluk)

  pascal’ın mantığı çok basitti: eğer (a) (b)’den büyükse o zaman hedonizme devam edecekti, ama
  eğer (a) (b)’den küçükse o zaman dindar olmalıydı.”
  “ama değişkenlerin değerlerini bilmeden bu denklemi nasıl çözdü?” diye sordu michael.
  “birkaç varsayımda bulundu, örneğin, sonsuz mutluluğun değeri pozitif sonsuzdu ve sonsuza dek
  lanetlenmenin değeri negatif sonsuzdu.”
  sonsuz mutluluk = +00
  sonsuza dek lanetlenmek =-00
  “eğer bir denklemde sonsuzu kullanırsanız bu diğer her şeyi etkiler, çünkü çok büyük bir sayıdır,
  böylece (a) hedonizmin beklenen değeri negatif sonsuz ve (b) dini hayatın beklenen değeri pozitif
  sonsuz.”
  (a) hedonizm = -00 ve (b) din = +00
  o zaman
  {a)< (b) böylece...
  (b) beklenen değer (hedonizm) < beklenen değer (dini hayat)

  !---- alıntı ----!

  matematik yalan söylemez, ancak varsayım asla mutlak değişken olamaz.
 3. ilk olarak epikuros tarafından ortaya atılmış felsefi akım. hazcılık olarak bilinen hedonizm, hayatı zevk alarak yaşanması, sürekli mutlu olmak için haz veren eylemlerin yapılmasını söyler ve yaşamın amacının haz almak olduğunu savunur.
  hedonizm bir çok filozof olarak farklı bakış açılarıyla yorumlanmıştır. kimisi, alınması gereken hazın manevi haz, ruh mutluluğu olduğunu düşünürken kimisi de tam tersine bedensel zevklerin ve arzuların yerine getirilerek haz alınmasını hedonizm olarak savunmuştur.
  kimisi hedonizmi dini açıdan bağdaştırarak, " tanrı insanların mutlu olmalarını ister" düşüncesinden yola çıkarak tanrı ve dinle ilintilendirmeye çalışmışken, kimisi hedonizmin insani zevklerin yerine getirilmesini, amacın insanın zevk alarak yaşamasını bu açıdan tanrı gibi insalar için bağlayıcı kavramların kaldırılmasını dahi savunmuştur.
  haz o denli çok boyutlu bir olgudur ki acıdan da zevk alınabilir. buna en basit şekli ile acı biber yemekten zevk alan insanlar örnek gösterilebilir.
  bu bakımdan hazcılığı kimileri, insanların hem bedenen hem ruhen tüm fantazilerini gerçekleştirmelerini gerektiğini savunmuşlar ve etik ve ahlaki kavramını dahi zevk almak için ortadan kaldırmışlar, sadizme ve mazoşizme doğru kaymışlardır.
  hedonizm işte bu sebeplerden rahatlıkla liberalizme, pragmatizme, oryantalizme kayabilecek sakıncalı bir kavram olduğu için pek bir kaypak ve şaibeli düşünce olduğu gerekçesiyle genel için pek kabul görmemiştir.
  an itibariyle dünyada hakim olan uygulanan sistem ve düşünce biçimi platon'un ve sonrası platon müdavimi filozofların, platon'un kendisinin ve kendinden önce etkilendiği, biat ettiği filozofların sistem anlayışı ve felsefeleridir.
  belki insanlık hedonizmi kendilerine hayat amacı olarak seçseydi şimdi insanlık hobbit dünyada shire gibi bir yer olacaktı. belki de tam tersi bir tablo ile dünya anarşizmin ve despotizmin hakim olduğu, başı boş, ahlaksız, mordor gibi bir yer olacak ve insanlarda orclar gbi olacaklardı. kim bilir?

  sonuç itibariyle bu işler hedonizmle medonizmle olacak işler değildir her şeyin ölçülü olanı makbuldur. allah insana gönül zenginliği versindir. amin.
 4. hedonizm kelime anlamı itibariyle hazcılık demektir ve dünya nimetlerinden, hayattan zevk alarak bir yaşam sürmeyi kendine gaye edinmiş, bu yönde öğütler veren bir akım olarak ortaya çıkmıştır. bu akımın en önemli ismi epikür'dür. epikür'ün bu ekolün kabesi sayılabilecek bir bahçe okulu vardır.

  epikür der ki; ben varken ölüm yok, ölüm varken de ben yokum. o yüzden ölümden korkmak yersizdir. allah’tan korkmayın çünkü o üstteki hedonist bahçesinde şarap içip üzüm yiyor ve dünyaya karışmıyor.

  bu akımın diğer önemli temsilcileri ise jeremy bentham ve john stuart mill'dir. bentham’a göre, hazlarda nitelik değil nicelik önemlidir. yani zaman, yani haz süresi önemlidir. mill ise, manevi hazları daha ehemmiyetli kabul etmiştir, ona göre manevi hazların toplumsal yararı vardır. adalet ve ahlak üst düzey manevi hazlardandır ve bunların sağlanması toplumu mutlu eder, bu da en büyük hazzın ortaya çıkmasını sağlar.

  son olarak, üzüm ve şarap varsa ben varım ^^
 5. haz, hız, kız.