1. siroz komplikasyonlarındandır.

  presipite edici faktörler:
  -fazla protein alımı
  -gis kanaması
  -diuretikler(furosemide)--hipokalemi etkisiyle
  -tips
  -alkol
  -hcc
  -enfeksiyonlar (idrar yolları enfeksiyonu, spontan bakteriyel peritonit ve akciğer grafisine mutlaka bakılmalı)
  -stres, cerrahi
  -sedatifler

  presipite edici sebep olmadan da gözlenebilir, bu durum çok kötü prognoz göstergesidir.

  tedavi: oral antibiyotik (rifaximin, metronidazole), protein kısıtlayıcı diyet, lavman ve laktuloz (kolon içeriğini boşaltarak bakterileri ve amonyak oluşumunu azaltmak amacındayız.)
 2. karaciğerin fonksiyon yetersizliği sebebiyle beynin hasar görmesidir.

  karaciğerin atıkları zararsızlaştırma, kanın içeriğini ayarlama gibi görevleri vardır.
  yetmezlik durumlarında bu zararlı metabolitler birikir ve beden fonksiyonları için gerekli olan kan içeriği ayarlanamaz, bu durum da beyinde hasara sebep olur.