1. insanda varlığını sürdürebilmesi veya hastalık yapabilmesi için hepatit b'ye ihtiyaç duyar. hepatit b'nin eşlik etmediği durumlarda virüs etkinlik göstermez.

    ancak eşlik ettiği durumlarda kronik hale geçebilir.