1. üçerli gruplar halinde tartışınız. terim olarak da, adağ, sözcüğü kullanışlı görünüyor.
  2. levha hareketleri sonucu kırıklı yapıdan çıkan magmanın soğuması sonucu olabilir ki buna dağ da ada da diyebiliriz. ama genel itibariyle biz kara parçası diyoruz. dağ veya ada coğrafi konumu daha iyi tanımlamak için kullanırız.

    diğer şekilde epirojenez yani kıta oluşumun da kıtalar alçalır ya da yükselir. bu alçalma ya da yükselme sonucunda ortaya çıkan irili ufaklı kara parçalarına da dağ veya ada diyebiliriz.

    dersimiz bitti.

    bir sonraki derste görüşmek üzere. ha bu ödevlerinizi velilerinize yaptırmayın lan!