• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (9.00)
herkes için postmodernizm - richard appignanesi, chris garratt
postmodernizm de ne? işte size, içinde yaşadığımız yüzyılın kültürel koşullarını tanımlamakta kullanılan bu kafa karıştırıcı kavramın uzun bir özeti.
postmodernizm, aydınlanmadan, sanayi devriminden ve marksizm'den kaynaklanan "modernite"nin çöktüğünü iddia ediyor. yahudi soykırımından sonra ortaya çıkan bellek yitimi, disneyland, siber-uzay, fukuyama'mn "tarihin sonu" iddiası gibi garip fenomenleri içinde barındıran sanal bir "üst-gerçeklik" dünyasında, sürekli yenilenen çağdaş bir kültürde yaşıyoruz artık.
postmodernizmin sanat, teori ve tarih bileşenlerinin izini süren bu kitap, foucault, levi-strauss, barthes, derrida, lacan, lyotard gibi postmodernizm idollerinin ortaya koyduğu temelleri (yapısalcılık, semiyotik, yapıçözümü) açıklıyor.
richard appignanesi'nin parlak üslubu ve kari-katürcü chris garratt'ın anlatım gücüyle dolu çizgileri; kitabı, postmodernizm denen aynalar galerisinde yolunu şaşırıp yorgun düşenler için önemli bir rehber haline getiriyor.
  1. çizgilerle eğlenceli bir şekilde postmodernizme giriş yapıyor. yaşı küçük olanlar ya da postmodernizme başlamak için kaynak arayanlar için iyi bir kitap. kitapla kabaca postmodernizm düşüncesi ve düşünürleri öğretiyor. mizahi diliyle de sıkıcı bir yöntem izlemiyor. bu serideki her kitap çok eğlenceli ve tarzı açısından başarılı.
    sezgi